Startsida Aktiviteter Kurser Priser Bokning
Ursula Gidenstam


0709796224

Elsie Johansson


0705127453

Druvorna är namnet på vår ideella förening och symboliserar livskraft och glädje.

Vi har arbetat tillsammans i Svenska Kyrkan och byggt upp mötesplatser för människor. Där kan den som behöver återvinna kraft. Hela människan får hjälp. Verksamheter bedrivs fortfarande i regi av Svenska Kyrkan.

Allt vi gör på våra helg- och veckosamlingar syftar till att få livsmod och inre kraft.

Vi välkomnar er till våra sammankomster.

Välkommen åter till vår Hemsida  

Vi hoppas på återseende     

"Varje åtgärd som en människa utför i förhållande till
en annan åtgärd återspeglar en människosyn.
Oavsett om den människosynen är medveten eller
omedveten formas handlingen av den."

Människosyn Jan Helander

 

Vi önskar alla våra vänner som besöker vår hemsida

en god höst.

På återseende 2016